e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

本位貨幣 bổn vị hóa tệ
♦Giá trị tương đương giữa tiền và đơn vị dùng làm bản vị (vàng, bạc).