e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗箭 ám tiễn
♦Tên bắn lén (thừa lúc người ta không chuẩn bị).
♦Tỉ dụ hành vi ám muội làm thương tổn người khác.