e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗溝 ám câu
♦Rãnh cống dẫn nước phế thải dưới lòng đất. § Rãnh ở trên mặt đất gọi là minh câu . ◇Lão Xá : Tu câu đích kế hoạch thị tiên tu nhất đạo ám câu; bả ám câu tu hảo, tái điền thượng na điều lão đích minh câu ; , (Long tu câu , Đệ tam mạc).