e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗娼 ám xướng
♦Làm gái đĩ lậu. § Cũng gọi là ám môn tử .