e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗同 ám đồng
♦Không hẹn trước mà giống nhau. § Cũng như ám hợp . ◇Tôn Thịnh : Tích vị độc thử thư, ý thường vị chí lí như thử. Kim kiến chi, chánh dữ nhân ý ám đồng , . , (Tấn Dương Thu ).