e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

暗主 ám chủ
♦Ông vua ngu tối.