e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

景雲 cảnh vân
♦Mây ngũ sắc báo điềm lành. § Cũng như khanh vân , khánh vân .