e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

景遇 cảnh ngộ
♦Cảnh huống gặp phải. ◎Như: tha giá ki niên đích cảnh ngộ bất giai, sở dĩ tình tự phi thường tiêu trầm , .