e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

景致 cảnh trí
♦Phong cảnh. ◇Tây du kí 西: Quan thử cảnh trí, tất hữu cá hảo nhân cư chỉ , (Đệ nhị thập tứ hồi).