e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

景況 cảnh huống
♦Cảnh ngộ, tình huống. ◎Như: tha vãn niên cảnh huống thê lương .