e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

明星 minh tinh
♦Sao sáng. ◇Trang Tử : Mục như minh tinh, phát thượng chỉ quan , (Đạo Chích ) Mắt như sao sáng, tóc dựng ngược lên mũ.
♦Mượn chỉ sao Chức Nữ .
♦Tên khác của Kim tinh .
♦Chỉ Tuệ tinh .
♦Tên tiên nữ ở núi Trung Hoa (truyền thuyết).
♦Tiếng gọi diễn viên, nhà thể thao... nổi tiếng. ◎Như: điện ảnh minh tinh .
♦Tiếng gọi người nữ có tiếng tăm (trong trường giao tế thời cũ). ◇Mao Thuẫn : Tha thành liễu giao tế đích minh tinh (Nhất cá nữ tính ).
♦Tỉ dụ nhân vật kiệt xuất hoặc trân phẩm về văn hóa, khoa học...