e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九龍 cửu long
♦Theo truyền thuyết là một thú thần, có khả năng trị thủy.
♦Theo truyền thuyết là một thú thần cho thần tiên cưỡi.
♦Chỉ vật trang sức dùng hình chín con rồng, tượng trưng cho điềm lành.
♦Tiếng mĩ xưng chỉ chín người con một nhà. ◎Như: Vương thị cửu long đời Bắc Tề.
♦Chỉ chín con ngựa giỏi của Hán Văn đế.
♦Tên bán đảo, ở phía nam tỉnh Quảng Đông, bên đông cửa sông Châu Giang .
♦Con sông lớn phát nguyên từ Tây Tạng chảy qua Ai Lao, Cao Mên và Nam phần Việt Nam ra biển (tiếng Pháp: Mékong).