e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

整飭 chỉnh sức
♦Chỉnh tề, có thứ tự điều lí.
♦Chỉnh đốn.
♦Đoan trang, nghiêm cẩn. ◇Du Việt : Nhân tri Long Bá Cao vi chỉnh sức chi sĩ, bất tri kì hậu nãi thành tiên , (Trà hương thất tam sao , Long Bá Cao ) Người ta biết Long Bá Cao là bậc sĩ nghiêm cẩn, nhưng không biết ông ấy sau thành tiên.