e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

九淵 cửu uyên
♦Vực rất sâu.