e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

故宇 cố vũ
♦Chỗ ở ngày trước. Chỉ cố quốc, gia hương. ◇Khuất Nguyên : Hà sở độc vô phương thảo hề, Nhĩ hà hoài hồ cố vũ? , ? (Li tao ) Ở nơi nào mà chẳng có cỏ thơm, Sao lại cứ phải nhớ thương nước cũ?