e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

改訂 cải đính
♦Sửa đổi lại cho đúng, đính chính. ◎Như: kinh qua đa thứ cải đính, thác ngộ đích tình hình ưng cai khả dĩ giáng đáo tối đê , .