e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

擔心 đam tâm
♦Lo lắng, bận tâm, không yên tâm. ◇Băng Tâm : Tam ca thuyết: Ngã cánh thị đam tâm, miễn cưỡng tha tại y viện trú hạ, mạn mạn đích trị liệu, ngã dã thiên thiên khứ khán vọng tha : , , , (Khứ quốc , Lưỡng cá gia đình ).