e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

乙榜 ất bảng
♦Tức là ất khoa . § Tên một khoa thi thời xưa. Đời Hán, đậu khoa này được bổ làm chức thuộc quan xá nhân của thái tử. Đời Minh, đời Thanh gọi cử nhân là ất khoa , tiến sĩ là giáp khoa .
♦Chỉ cử nhân .