e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

指腹為婚 chỉ phúc vi hôn
♦Tục cưới gả thời xưa. Hai gia đình có bà có thai, chỉ bụng hứa gả con trai hay gái cho nhau. § Còn gọi là chỉ phúc thành thân , chỉ phúc vi thân .