e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

指環 chỉ hoàn
♦Nhẫn đeo ngón tay. § Cũng gọi là ước chỉ , giới chỉ .