e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

拜金主義 bái kim chủ nghĩa
♦Chủ nghĩa lấy sự sùng bái kim tiền làm trung tâm hành động.