e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

把玩 bả ngoạn
♦Cầm chơi, ngắm chơi, thưởng ngoạn. § Cũng viết là . ◇Trần Lâm : Đắc cửu nguyệt nhị thập nhật thư, độc chi hỉ tiếu, bả ngoạn vô yếm , , (Vị Tào Hồng dữ Ngụy Văn Đế thư ).