e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

主管 chủ quản
♦Phụ trách quản lí.
♦Người giữ trách nhiệm quản lí công việc.