e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

戰利品 chiến lợi phẩm
♦Khí giới, vật phẩm, đồ trang bị... đoạt được của quân địch khi chiến tranh.