e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

慢火 mạn hỏa
♦Lửa nhỏ, lửa yếu, lửa liu riu. § Cũng như văn hỏa , vi hỏa . ◇Mạnh Tử : Như tiên dược, sơ dụng mãnh hỏa, kí phí chi hậu, phương dụng mạn hỏa dưỡng chi , , , (Cáo tử thượng ) Như sắc thuốc, ban đầu dùng lửa mạnh, sau khi sôi rồi mới dùng lửa nhỏ mà dưỡng nó.