e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

感情 cảm tình
♦Tình cảm xúc động. ◇Cao Khải : Hà thì đương thu thính, Kim triêu dĩ cảm tình , (Tân thiền ).
♦Bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Bá phụ, bá mẫu, kim nhật thử cử, bất đãn ngã phụ mẫu cảm tình bất tận, tiện thị ngã Hà Ngọc Phụng dã thụ huệ vô cùng , , , 便 (Đệ nhị thập tứ hồi).
♦Tâm tình phản ánh kích thích do ngoại giới gây ra. ◇Úc Đạt Phu : Tha đích ngận dị kích động đích cảm tình, cơ hồ hựu yếu sử tha hạ lệ liễu , 使 (Thái thạch ki , Tam).
♦Giao tình. ◇Ba Kim : Nhĩ môn lưỡng cá nhân cảm tình đảo ngận hảo (Thu , Lục).