e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

感官 cảm quan
♦Khí quan trong thân thể giúp động vật nhận biết các loại kích thích bên ngoài, như: tai, mắt, mũi, lưỡi, da. § Hoặc gọi là cảm giác khí .