e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

愛爾蘭 ái nhĩ lan
♦Tên đảo Ireland.
♦Tên nước Ái Nhĩ Lan cộng hòa quốc (Republic of Ireland), thủ đô là Đô Bá Lâm (Dublin).