e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

意願 ý nguyện
♦Tâm nguyện, niềm hi vọng, lòng mong mỏi. ◇Từ Hoài Trung : Vô luận tha thị xuất ư thập ma khảo lự, ngã môn tổng thị ưng đương tôn trọng tha cá nhân đích ý nguyện , (Tây tuyến dật sự 西).