e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

主帥 chủ súy
♦Tướng súy, người cầm đầu quân đội.