e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

情報 tình báo
♦Thông tin và báo cáo các loại tin tức (thường có tính chất bí mật) của phe bên ngoài. § Còn gọi là điệp báo . ◎Như: quân sự tình báo .