e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲秋 bi thu
♦Cảm thương cảnh sắc mùa thu buồn bã tiêu điều. ◇Đỗ Phủ : Vạn lí bi thu thường tác khách (Đăng cao ) Ở xa muôn dặm, ta thường làm khách thương thu.