e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲憤 bi phẫn
♦Bi thương phẫn nộ. ◇Liệt nữ truyện : (Thái Văn Cơ) hậu cảm thương loạn li, truy hoài bi phẫn, tác thi nhị chương (), , (Đổng Tự thê ).