e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲感 bi cảm
♦Tâm tình bi thương. ◇Hồng Lâu Mộng : Tập Nhân kiến Vương phu nhân giá bàn bi cảm, tự kỉ dã bất giác thương liễu tâm, bồi trước lạc lệ , , (Đệ tam thập tứ hồi).