e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悲切 bi thiết
♦Buồn rầu đau thương. § Cũng như bi thống . ◇Vương Xương Linh : Sam thượng thu vũ thanh, Bi thiết kiêm gia tịch , (Nhạc Dương biệt lí thập thất việt tân ).