e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

恩情 ân tình
♦Ân huệ, tình nghĩa. ◇Ban Tiệp Dư : Khí quyên khiếp tứ trung, Ân tình trung đạo tuyệt , (Oán ca hành ) Ném bỏ vào xó rương, Ân huệ tình nghĩa nửa đường hết cả.