e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

德國 đức quốc
♦Tên nước ở Tây Âu, gọi đủ là Đức-ý-chí Liên Bang Cộng Hòa Quốc (tiếng Anh: Federal Republic of Germany).