e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

征帆 chinh phàm
♦Chỉ thuyền đi xa. ◇Hà Tốn : Vô do há chinh phàm, Độc dữ mộ triều quy , (Tặng chư cựu du ) Không có nguyên cớ gì xuống thuyền đi xa, Một mình cùng về với thủy triều ban tối.