e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

彭城 bành thành
♦Tên huyện thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Giang Tô .