e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

彬蔚 bân úy
♦Đẹp đẽ rực rỡ. ◇Lục Cơ : Tụng ưu du dĩ bân úy, luận tinh vi nhi lãng sướng , (Văn phú ).