e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

弓矢 cung thỉ
♦Cung và tên. ◇Trịnh Quan Ứng : Điểu chi phi giả dụng cung thỉ dĩ xạ chi (Thịnh thế nguy ngôn , Giáo dưỡng ).
♦Mượn chỉ võ nghệ. ◇Nhan thị gia huấn : Âm nhạc tại sổ thập nhân hạ, cung thỉ tại thiên bách nhân trung , (Tỉnh sự ).