e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

庖正 bào chánh
♦Chức quan lo việc ăn uống. ◇Tả truyện : (Hạ Thiếu Khang) đào bôn Hữu Ngu, vi chi bào chánh (), (Ai Công nguyên niên ).