e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

幫長 bang trưởng
♦Người đứng đầu một bang .