e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

幫辦 bang biện
♦Giúp đỡ người giữ trách nhiệm chính (chủ quản) lo liệu công việc.
♦Chỉ người giúp việc, người phụ tá.