e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

幫手 bang thủ
♦Người phụ giúp, trợ thủ. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Đái kí hữu bang thủ, tất nhiên hợp binh tác chiến , (Đệ thất hồi).