e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

布貨 bố hóa
♦Tên gọi tiền tệ ngày xưa. ◇Hán Thư : Đại bố, thứ bố, đệ bố, tráng bố, trung bố, sai bố, hậu bố, ấu bố, yêu bố, tiểu bố. (...) Thị vi bố hóa thập phẩm , , , , , , , , , . (...) (Thực hóa chí hạ ).