e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

巨擘 cự phách
♦Ngón tay cái. Tỉ dụ nhân tài kiệt xuất.