e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

巨公 cự công
♦Tên khác của Hoàng Đế.
♦Người có thành tựu xuất chúng, đại nhân vật. ◇Lí Hạ : Vân thị Đông Kinh tài tử, văn chương cự công , (Cao hiên quá ) Bảo là Đông Kinh tài tử, văn chương kiệt xuất.