e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

州尉 châu úy
♦Quan cai trị một châu.