e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

專精 chuyên tinh
♦Chuyên tâm nhất chí.
♦Giỏi về một bộ môn, một ngành nghề. ◎Như: tha chuyên tinh ngữ ngôn học .