e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

金神 kim thần
♦Thần của phương tây; thần mùa thu. ◇Hàn Dũ : Thị thì tân thu thất nguyệt sơ, Kim thần án tiết viêm khí trừ , (Phong lăng hành ).